شرایط گارانتی 

دارا بودن هولوگرام ، کارت ضمانت و اعتبار زمانی بر اساس تاریخ کارت ضمانت همراه با دستگاه

باتری دستگاه دارای 6 ماه گارانتی می باشد 

تعـداد حداکثر 3 پیکـسل سوخته در حد استانـدارد بین الملـلی بوده و از 3 عدد به بالا شامـل گارانتی تعویض صفحه نمایش می شود 

کالا پس از عیب یابی و تایید کارشناسان مرکز خدمات نوآور همراه ، تعمیر و در صورت عدم امکان تعمیر نسبت به ارزش کالا ، با کالای دیگر تعویض و مابه تفاوت ، دریافت یا پرداخت می گردد 

مرکز خدمات نوآور همراه هیچگونه مسئولیتی در قبال نگهداری اطلاعات ذخیره شده روی دستگاه ندارد 

------------------------------------------

شرایط ابطال گارانتی  

اقضای کارت ضمانت ، هرگونه قلم خوردگی یا مخدوش بودن شماره سریال یا کارت ضمانت و یا هولوگرام 

عدم تطبیق سریال دستگاه و کارت ضمانت

هرگونه خراشیدگی و شکستگی، مشکلات ناشی از ضربه و شوک های مکانیکی وارد بر دسـتگاه، مـشکلات ناشی از حرارت بالا و سوختگی، نوسانات برق و ولتاژ نامناسب، مشکلات ناشی از مواد شیمیایی از جمله خوردگی، سولفاته شدن و زنگ زدگی و تغییر رنگ، مشکلات ناشی از ورود مایعات و رطوبت، مشکلات ناشی از حمل کالا قبل و بعـد از ترخیص از مرکـز خـدمات، وجود گرد و غـبار، اتصال قطعـات جانبی غیر اسـتاندارد به دستگاه، باز شدن و یا تعـمیـر توسط مراکزی غـیر از مراکـز مجاز نوآور هـمراه

 کلیه موارد بالا به تـشخیص کارشناسان مرکـز خـدمات نـوآور هـمراه  می باشد 

سایت فروشگاه اینترنتی نوآور همراه : 

https://noavarco.com